Przejdź do treści
Okres życia:
1874–1938

Urodzony w Trokach, ponad dwadzieścia lat życia spędził w Warszawie. W latach 1893–1916 był urzędnikiem w kancelarii oberpolicmajstra, w 1913 r. pełniąc w stopniu sekretarza kolegialnego funkcję kierownika tajnego oddziału VII. Podczas I wojny światowej został ewakuowany do St. Petersburga, a następnie osiadł w Rostowie nad Donem. Możliwe, że niektóre swoje utwory podpisywał pseudonimem Achbasz (dosł. ‘biała głowa’, także ‘starzec’).

Bibliografia:
Aneks 1. W: Beata Machul-Telus (red.): Karaimi. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012, s. 156-157, seria: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. ISBN 978-83-7666-143-8.
Firkavičiūtė K., 2016, Życie w pieśni karaimskiej = Life in Karaim Songs = Gyvenimas karaimų dainose = Tirlik karaj jyrlarynda Wrocław