Przejdź do treści
Okres życia:
1964 - śmierci brak :)

Bibliotekarz, nauczyciel akademicki, działacz społeczny. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związana z Instytutem Orientalistyki, Zakładem Polityki i Językowej i Badań nad Mniejszościami. Prowadzi aktywną działalność na rzecz propagowania kultury i dziedzictwa karaimskiego. Przewodnicząca Zarządu Związku Karaimów Polskich, członek zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo oraz przewodnicząca Rady Fundacji Kalejdoskop Kultur.

Od roku 2003 koordynuje lub nadzoruje projekty realizowane przez Związek Karaimów Polskich z pozyskiwanych dotacji ze źródeł publicznych. Wydawca i redaktor naczelny historyczno-społeczno-kulturalnego kwartalnika karaimskiego „Awazymyz”, Almanachu karaimskiego”, e-Jazyszlar. Karaimskiego Archiwum Cyfrowego, Oficyny Wydawniczej Związku Karaimów Polskich „Bitik” oraz portalu internetowego www.karaimi.org. Za działalność społeczną na rzecz społeczności karaimskiej i środowisk mniejszościowych została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Jako przedstawiciel społeczności karaimskiej bierze udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych oraz Porozumienia przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych Kalejdoskop Kultur, a także od roku 2017 jest członkiem Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszka we Wrocławiu. Jest wnuczką hazzana Rafała Abkowicza (1896-1992.

Tagi: