Przejdź do treści
Okres życia:
(1904-1923)

Syn Jaszijahu Łopatto z Poniewieża i Marii Z Dubińskich z Trok. Uczył się w karaimskiej szkole początkowej w Trokach (1911-15), gimnazjum męskim im. Katarzyny II w Petersburgi (1915-16). W latach 1916-20 mieszkał na Krymie w Eupatorii, gdzie uczył się w Karaimskim Seminarium Duchownym. W 1920 wraz z rodziną przeniósł się na Litwę, gdzie w 1921 r. pracował jako pisarz w intendenturze, w lipcu 1923 został technikiem leśnym. Zginął we wrześniu 1923 zamordowany podczas służby leśnej przez kłusownika. Szełumiel pisał wiersze, które zostały opublikowane na łamach Karaj Awazy (Głos Karaima) oraz  Onarmach (Postęp)