Przejdź do treści
Okres życia:
(1927-)

Urodzony i wychowany w Trokach. Absolwent Szkoły Technicznej w Wilnie, Seminarium Pedagogicznego w Trokach i Politechniki w Leningradzie ze specjalnością samochody i traktory. W latach 40. i 50. XX w. pracował jako kierowca ciężarówki, by potem na kilkadziesiąt lat związać się z fabryką wanien Kaitra w pobliskim Landwarowie, gdzie karierę zawodową zakończył na stanowisku zastępcy dyrektora zakładu.

W roku 1959 ożenił się z Ludmiłą z Mangubich, którą sprowadził z krymskiej Eupatorii do rodzinnych Trok. Szczęśliwy ojciec dwojga dzieci, dziadek pięciorga wnuków i dwojga prawnuków.

Jako emeryt z zapałem oddał się trosce o zachowanie kultury przodków. Jest autorem szeregu niedużych utworów literackich w języku karaimskim oraz tłumaczeń na język karaimski publikowanych zarówno własnym sumptem, jak i w wydawanym w USA przez International Institute of The Crimean Karaites magazynie " CARAIMICA International Quarterly Review ". W roku 1997, z okazji 600-lecia przybycia Karaimów i Tatarów z Krymu na Litwę napisał 3-aktową sztukę w języku karaimskim „Tirlik jołda, tirlik Trochta” („Życie w drodze, życie w Trokach”), wystawioną przez karaimski teatr amatorski na scenie w Trokach. W 2006 w ramach festiwalu „Čia mūsų namai” w Trokach Zespół DOSTŁAR wystawił przygotowany przez niego po karaimsku, a oparty na starej krymskiej legendzie, spektakl „Stupiecz”. W roku 2008 wydawnictwo BITIK wydało opracowany przez niego „Podręczny słownik polsko-karaimski”. Część jego prac pozostaje wciąż nieopublikowanych w rękopisach autora.

Na zdjęciu z żoną Ludmiłą.

Tagi: