Przejdź do treści

Home 1

KARAIMI POLSCY

HISTORIA - JĘZYK - RELIGIA - WSPÓŁCZESNOŚĆ

Ponad 620 lat przedstawiciele społeczności karaimskiej zamieszkują w Rzeczpospolitej, dzieląc dolę i niedolę ze współobwatelami swej ojczyzny. 

Ponad 620 lat przedstawiciele społeczności karaimskiej zamieszkują w Rzeczpospolitej, dzieląc dolę i niedolę ze współobwatelami swej ojczyzny. 

Język karaimski jakim posługują się Karaimi litewsko-polscy oraz zamieszkali na Półwyspie Krymskim należy do grupy języków turkijskich.

Język karaimski jakim posługują się Karaimi litewsko-polscy oraz zamieszkali na Półwyspie Krymskim należy do grupy języków turkijskich.

W tradycji karaimskiej przechowywane jest zdanie, które wyrzekł nauczyciel nasz Anan ben Dawid z Basry: „Nie polegajcie na mnie, lecz sami pilnie studiujcie Pismo Święte”.

W tradycji karaimskiej przechowywane jest zdanie, które wyrzekł nauczyciel nasz Anan ben Dawid z Basry: „Nie polegajcie na mnie, lecz sami pilnie studiujcie Pismo Święte”.

ZKP realizuje zadania mające na celu ochronę, zachowanie, rozwój karaimskiej tożsamości kulturowej a także promocji karaimskiego dziedzictwa kulturowego.

ZKP realizuje zadania mające na celu ochronę, zachowanie, rozwój karaimskiej tożsamości kulturowej a także promocji karaimskiego dziedzictwa kulturowego.

Wydarzenia

Przedstawiciele społeczności karaimskiej organizują różnorodne wydarzenia popularyzujące kulturę i historię swojej społeczności. Uczestniczą też w działaniach zaprzyjaźnionych organizacji. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.


KARAJ JOŁŁARY

KARAIMSKIE DROGI

NASZE SERWISY

FOLKLOR, TRADYCJA I LITERATURA

Karaimska Mapa Muzyczna

Muzyka Karaimów jest bardzo ważną częścią wielowiekowej świeckiej kultury. W poszukiwaniu źródeł i świadectw praktyki muzycznej wśród społeczności karaimskiej trzeba sięgnąć do historii Krymu, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Imperium Rosyjskiego w XIX oraz Litwy i Polski w XX w. Do miejsc, w których powstawały nawiązują utwory w interpretacji Karoliny Cichej oraz wykonaniu samych Karaimów.

Interesujące miejsca w sieci

Przyjaciele i partnerzy

Żadne działanie nie może powstać bez wsparcia i współpracy.

Karaimskie strony

 W sieci można odkrywać wirtualne karaimskie światy. 

Karaimska prasa

Odbiciem życia społeczności, spraw dla niej najważniejszych są jej publikacje 

Słowa naszych rodaków

Mądrość naszych poetów tworzy naszą kulturę i tożsamość