Przejdź do treści

Podczas konsultacji sejmowych z przedstawicielami mniejszości Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni, nawiązał do hasła, którego używał w swojej kampanii prezydenckiej w 2020 r.: “Jedność to nie jednolitość, to pojednana różnorodność”. Przypomniał, że innym hasłem jego kampanii prezydenckiej było “Polska to duży kraj, zmieścimy się tu wszyscy”. “Będziemy robili wszystko, żeby wasz głos był słyszalny, żebyście byli upodmiotowieni i czuli się zaproszeni do tworzenia wspólnoty.

Subskrybuj mniejszości narodowe i etniczne