Przejdź do treści
Rodzaj wydarzenia
Data zdarzenia:
-

Podczas konsultacji sejmowych z przedstawicielami mniejszości Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni, nawiązał do hasła, którego używał w swojej kampanii prezydenckiej w 2020 r.: “Jedność to nie jednolitość, to pojednana różnorodność”. Przypomniał, że innym hasłem jego kampanii prezydenckiej było “Polska to duży kraj, zmieścimy się tu wszyscy”. “Będziemy robili wszystko, żeby wasz głos był słyszalny, żebyście byli upodmiotowieni i czuli się zaproszeni do tworzenia wspólnoty. Żebyście pomogli Polsce we wzmacnianiu nie tylko jej potencjału kulturowego i gospodarczego, ale też potencjału bezpieczeństwa” - przekonywał Hołownia. 

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele wielu mniejszości narodowych i etnicznych oraz środowisk migranckich Polski, w tym reprezentanci strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

W konsultacjach sejmowych udział wzięli m.in.: przedstawiciele organizacji: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Stowarzyszenie Forum Mniejszości Podlasia, Fundacja Ukraiński Dom, prezes Związek Ukraińców w Polsce, Związek Karaimów Polskich.

Adres na mapie

Senat RP