Przejdź do treści
Rodzaj wydarzenia
Data zdarzenia:
-
Miejsce:

Forum Ekonomiczne w Karpaczu było okazją do dyskusji dotyczącej niektórych problemów polityki migracyjnej (np. kwestii ochrony cudzoziemców, polityki wizowej, ochrony granic, reemigracji, migracji zarobkowej) i integracyjnej oraz o relacjach pomiędzy relacjami politycznymi oraz prawnymi pomiędzy mniejszościami a migrantami.

Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich #KOMM zaprosiłą przedstawicieli administracji regionalnej Dolny Śląsk, miasta Wroclaw oraz pozarządowych organizacji krajowych Ukraiński Dom / Український Дім, Narodnyj Dim - Dom Ukraiński, Związek Karaimów Polskich i międzynarodowych UNHCR Polska do wspólnej dyskusji na temat wielopoziomowego zarządzania polityką integracyjną.

📍Od 24 lutego 2022 roku, granicę polsko-ukraińską przekroczyło 9,38 mln obywateli Ukrainy - do Ukrainy wróciło 7,54 mln osób. 📍W samym tylko Wrocławiu szacuje się, że liczba obywateli Ukrainy wynosi ok. 180 000, z czego 80 000 to osoby, które przybyły do Wrocławia po 24.02.2022 r. Jednocześnie we Wrocławiu mieszkają obywatele 120 krajów świata, od wielu lat Dolny Śląsk zamieszkują też Łemkowie, Karaimowie, Tatarzy, Grecy i inne mniejszości.

1️⃣Podczas rozmowy Mariola Abkowicz zwróciła uwagę, że przedstawiciele grup mniejszości narodowych i etnicznych tradycyjnie zamieszkujący Polskę czują się pominięci przez decydentów w obliczu kryzysu uchodźczego. ↪️✅Paneliści podkreślali, że polityka migracyjna powinna uwzględniać potrzeby i perspektywę zarówno mniejszości narodowych, jak i migrantów.

2️⃣Dyskutowaliśmy o osiągnięciach i rezultatach działań podejmowanych na różnych szczeblach administracji przez Krzysztof Maj - Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Bartłomiej Ciążyński - Wiceprezydent Wrocławia na rzecz integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, roli i narzędziach organizacji międzynarodowych, m. in. takich jak Agendy i Agencje ONZ UNHCR, the UN Refugee Agency UNICEF Poland w procesie „negocjowania z samorządami” lokalnej polityki integracyjnej, a także o wyzwaniach i potrzebach organizacji mniejszościowych i migranckich. ↪️✅Pomimo tworzenia lokalnych strategii integracji w miastach i regionach ich efektywność jest zróżnicowana. Włączająca polityka migracyjna na poziomie narodowym jest niezbędna, aby wesprzeć programy i polityki realizowane na poziomie regionalnym i lokalnym.

3️⃣Astrid Castelein z krakowskiego biura UNHCR zaznaczała, że aby uzyskać długofalowe efekty ↪️✅politykę integracyjną należy budować partycypacyjnie, inkluzyjnie, z uwzględnieniem kwestii tożsamościowych i balans różnorodności.  

4️⃣I…pieniądze, bez pieniędzy się nie obejdzie – zgodzili się wszyscy paneliści. ↪️✅Polityka integracyjna kosztuje, ale to inwestycja w przyszłość i budowanie wspólnoty.

W Polsce jest obecnie 463 tys. ukraińskich dzieci, z czego jedynie 170 tys. uczęszcza do polskich szkół! Większość pozostająca poza polskim systemem edukacyjnym, kontynuuje naukę on-line w Ukrainie. Większość uchodźców, która przybyła po 24.02.2023 deklaruje powrót do Ojczyzny, ale trudno przewidzieć jak długo może trwać konflikt zbrojny. Zatem szczególnym wyzwaniem na najbliższy czas będzie zadbanie o dobrostan ukraińskich dzieci pozostających w zdalnym systemie edukacji.

W ubiegłym roku po Forum Ekonomicznym Prezeska Kalejdoskopu Kultur Olga Chebor wróciła z głębokim przekonaniem, że jest nas - przedstawicielek i przedstawicieli #ngo stanowczo za mało podczas tego wydarzenia. Kalejdoskop Kultur w tym roku postanowił dołożyć pozarządowo-samorządowo-międzynarodową cegiełkę do programu i wraz z Koalicją Organizacji Mniejszościowych i Migranckich zorganizować debatę «Wielopoziomowe zarządzanie polityką integracji – uchodźcy, migranci, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce».

W rozmowie wzięli udział:

  • Krzysztof Maj- Zarząd Województwa Dolnośląskiego
  • Bartłomiej Ciążyński - Wiceprezydent Wrocławia, wiceprezydent Europejskiej Koalicji Przeciwko Rasizmowi (ECCAR). Wroclaw
  • Astrid Castelein – Dyrektor Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) w Krakowie. UNHCR, the UN Refugee Agency
  • Myrosia Keryk  – Prezeska Zarządu Ukraiński Dom, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM). 
  • Igor Horków – Przewodniczący Zarządu Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, Narodnyj Dim - Dom Ukraiński, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM).
  • Mariola Abkowicz – Przewodnicząca Zarządu Związek Karaimów Polskich, Członkini Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Moderator: Olga Chrebor Pełnomocnik Prezydenta ds. UAinWro, Pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego, Prezeska Fundacji Kalejdoskop Kultur, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM). Kalejdoskop Kultur

Panel zrealizowano przy wsparciu National Democratic Institute/ KOMM tworzą: Narodnyj Dim - Dom Ukraiński / Ukraiński Dom / Український Дім/ Klub Ukraiński w Krakowie - Fundacja Zustricz / Kalejdoskop Kultur

Adres na mapie

Hotel Gołębiewski w Karpaczu