Przejdź do treści

5 listopada 2013 r. od godz. 9.30 w gmachu Sejmu RP, w sali Kolumnowej, odbędzie się konferencja pt. „Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz.

Organizatorami konferencji są: Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Biuro Analiz Sejmowych.

 

Program konferencji:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Wprowadzenie, Poseł Miron Sycz, przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Pojawiła się zapowiedż, że od 2012 r. język karaimski będzie mógł być fakultatywnie nauczany w szkołach państwowych Autonomicznej Republiki Krymu (ARK). Chęć nauki tego języka wyrazili rodzice 24 dzieci. Agencja QNA informację tę podała 23 lutego br., cytując wypowiedź Emine Awamilewej, zastępcy przewodniczącego Republikańskiego Komitetu ARK ds. relacji między narodami.

Więcej szczegółów readmore copy

Subskrybuj język karaimski