Przejdź do treści

Syn Aharona hazZaqen. Mieszkał w Poswolu, ożenił się, Miał synów Simhę i Mordechaja oraz córkę. Po śmierci żony i syna w 1719 roku przeprowadził się do Wilna, gdzie jako przewodniczący sądu gminy karaimskiej odnawiał kontakty z Karaimami z Konstantynopola i Damaszku. Faktycznie jednak Szełomo swoje życie spędzał w Trokach, gdzie umarł w 1745 roku. Odbywał podróże naukowe do Rygi (1696/7) oraz do Szwecji na dworze Karola XII.

Z Trok, absolwent wileńskiego technikum kolejowego, żołnierz ludowego Wojska Polskiego, uczestnik m.in. walk o Kołobrzeg. W 1945 r. osiadł we Wrocławiu, gdzie ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki i rozpoczął pracę w Katedrze Radiotechniki. Po przeprowadzce do Warszawy pracował w przemyśle elektronicznym, kontynuując jednocześnie pracę naukowo-badawczą w Polskiej Akademii Nauk i dydaktyczną na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Profesor, doktor habilitowany, autor licznych publikacji z zakresu teorii niezawodności.

Subskrybuj Troki