Przejdź do treści

Cmentarz Karaimski w Warszawie powstał w roku 1890 na terenie nabytym przez Karaimów – kupców tytoniowych przybyłych z Krymu do Warszawy. Jest to jedyna karaimska nekropolia w Polsce nieprzerwanie czynna od początków jego lokacji do dnia dzisiejszego. Na skutek dużych zniszczeń wojennych na cmentarzu tym ocalały jedynie nieliczne nagrobki z przełomu XIX i XX w. Cmentarz jest jedynym architektonicznym zabytkiem karaimskim na terenach Polski, jest ważnym elementem religii, kultury i historii Karaimów.

W  latach  2006-2007  przeprowadzono  prace  remontowo-budowlane  i  konserwatorskie na terenie Karaimskiego Cmentarza w Warszawie podczas, których wybudowano aleję cmentarną, uporządkowano teren cmentarza, odnowiono ogrodzenie oraz poddano konserwacji najstarsze pomniki.

Bibliografia

Dubiński, Adam. (2006). Cmentarz Karaimski w Warszawie. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (14)), 3-6. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/295

Dubiński Adam. (2012) Karaimi i ich cmentarz w Warszawie. [w] Karaimi. Red. B. Machul-Telus. Warszawa, 145-179