Przejdź do treści
Rodzaj wydarzenia

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza do udziału w XII Konferencji naukowej z cyklu „Mniejszości narodowe na ziemiach polskich” „Karaimi – historia i kultura”, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. w siedzibie organizatora. Będzie to ostatnia sesja naukowa poświęcona problematyce mniejszości narodowej zamieszkującej na wsi w Polsce. Głównym nurtem wystąpień konferencyjnych będzie refleksja nad dziejami Karaimów, ich rolą w I Rzeczypospolitej oraz współczesną pozycją tej grupy w polskiej społeczności. Zakres terytorialny referatów obejmuje teren Rzeczypospolitej w jej historycznych granicach, w tym także kresy wschodnie. Omawiane problemy mogą dotyczyć historii, religii, kultury i osiągnięć gospodarczych. Preferowane są zagadnienie związane ze wsią i rolnictwem.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki

 

Organizatorzy:

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Katedra Studiów Azjatyckich, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Program konferencji

Sesja 1: 10.00 - 10.45

Przewodniczy: prof. Piotr Muchowski

 1. dr Marzena Zawanowska, ŻIH/UW: Pochodzenie społeczności karaimskiej: rzecz o początkach karaizmu
 2. mgr Adam Dubiński, Fundacja Karaimskie Dziedzictwo Działalność organizacji karaimskich we współczesnej Polsce
 3. dr hab. Rafał Witkowski, UAM: W poszukiwaniu prawdy o ekonomicznej aktywności Karaimów w okresie przedrozbiorowym

Dyskusja: 10.45 - 11.15

Przerwa: 11.15-11.30                                                                                                                   

Sesja 2: 11.30 - 12.30

Przewodniczy: prof. Rafał Witkowski

 1. dr Veronika Klimova, UAM: Zaginiony rękopis karaimskiego katechizmu z 1820 roku
 2. mgr Małgorzata Machcińska, UAM: Próba rekonstrukcji wymowy karaimskiego dialektu języka hebrajskiego: różnice w wymowie
 3. mgr Sebastian Kubicki, UAM: Karaimski ‘chleb jęczmienny’: o charakterystycznych cechach wiary karaimskiej przełomu XVII i XVIII w.  w I Rzeczypospolitej
 4. mgr Maciej Ratajczyk, UAM: Żałoba i nieczystość rytualna w przekazie „Miirat Enajim” Simchy Icchaka Łuckiego

Dyskusja: 12.30 - 13.00

Przerwa na obiad i zwiedzanie Muzeum 13.00-15.30

Sesja 3: 15.30 - 16.15

Przewodniczy: mgr Adam Dubiński

 1. prof. dr hab. Piotr Muchowski, UAM: Działalność gospodarcza karaimów w XVII wieku w świetle dokumentów z kolekcji Abrahama Firkowicza
 2. dr hab. Grzegorz Pełczyński, US: Z dziejów Karaimów polskich w XX wieku
 3. mgr Przemysław Stasiewicz, UAM: Królewskie przywileje dla Karaimów na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego od XVI do XVIII w. w świetle rękopisów ze zbiorów A. Firkowicza z Rosyjskiej Biblioteki Narodowej

Dyskusja: 16.15 - 16.45

Przerwa: 16.45-17.00

Sesja 4: 17.00 - 17.45

Przewodniczy: dr hab. Grzegorz Pełczyński

 1. mgr Mariola Abkowicz, UAM: Majątek Malowanka oraz Pola Karaimskie stanowiące własność Karaimskiej Gminy Wyznaniowej w Trokach jako przykład gospodarowania majątkiem wspólnym społeczności karaimskiej w II Rzeczypospolitej
 2. dr Mariusz Pawelec: Rolnicze święto Orach toju w obrzędowości Karaimów Wileńszczyzny okresu międzywojennego
 3. prof. dr hab. Henryk Jankowski, UAM: Czas i miejsce powstania pierwszych zabytków piśmiennictwa w języku karaimskim

Dyskusja: 17.45 - 18.15