Przejdź do treści

Prof. Tomasz S. Wicherkiewicz (UAM) i Hanna Pilecka (ZKP) - uczestniczyli w niezwykle interesującym wydarzeniu w Budziszynie - konferencji "The sound of minority leanguges in theatre" wsłuchując się dziś w sceniczny głos mniejszości. Podczas konferencji poświęconej teatralnej aktywności mniejszości i językom mniejszościowym na scenach uczestnicy mieli okazję usłyszeć. język karaimski - słowem Zachariasza Abrahamowicza, Karaj edim, karaj barmen dzieliła się Hanna Pilecka.

  • Centrum Badań Kitabistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego
  • Wydział Neofilologii, Instytut Orientalistyki, Zakład Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

XXI Letnia Akademia Wiedzy O Tatarach Polskich: Tatarskie biografie, poruszająca tematykę wpływu indywidualnych losów na budowanie i podtrzymywanie tożsamości grupy. Czynny udział w konferencji wzięła Mariola Abkowicz.

5 listopada 2013 r. od godz. 9.30 w gmachu Sejmu RP, w sali Kolumnowej, odbędzie się konferencja pt. „Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz.

Organizatorami konferencji są: Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Biuro Analiz Sejmowych.

 

Program konferencji:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Wprowadzenie, Poseł Miron Sycz, przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Subskrybuj Konferencja