Przejdź do treści
Rodzaj wydarzenia
Muzeum Etnograficzne, Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego oraz Festiwal "Kalejdoskop Kultur" zapraszają na Etniczne Opowieści Muzealnej Nocy – fascynującą wędrówkę po świecie języków, symboli, baśni, tańca i muzyki. Przewodnikami na tej drodze będą przedstawiciele wielu narodowości tworzących dolnośląską społeczność.

Dorośli  i dzieci mogli zapoznać się z kulturą: Karaimów, Ormian, Tatarów, Żydów, Ukraińców, Łemków, Niemców, Romów, a nawet Kubańczyków. Barwne występy zespołów muzycznych przeplały się  z interesującymi wykładami, stołom z narodowymi przysmakami towarzyszyły  stoiska z wielokulturową literaturą. Amatorzy dalekich pozaeuropejskich wypraw będą mogli obejrzeć wystawy: Tradycyjne święta chińskie  i Współczesne malarstwo chińskie Gongbi.

Fot. Wiktor Zakrzewski