Przejdź do treści
Rodzaj wydarzenia

Dnia 25 maja 2013 r. odbył się piknik wielokulturowy zorganizowany przez Związek Karaimów Polskich w RP i Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieża Babel”, w czasie którego zostały zaprezentowane tradycje kulinarne mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup cudzoziemców zamieszkujących obecnie na terenie Dolnego Śląska. Fot. Mariola Abkowicz

Piknik stanowi część projektu edukacyjnego „Kalejdoskop kultur w wielokulturowym Wrocławiu” realizowanego przez Związek Karaimów Polskich w RP, a współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.