Przejdź do treści

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Logo MSWiA
  • Działalność podstawowa
  • Karaimskie serwisy internetowe i archiwa cyfrowe
  • Publikacja czasopism karaimskich: Awazymyz oraz Almanach karaimski
  • Działalność zespołów karaimskich tanecznego i wokalnego
  •  II Międzynarodowy Obóz Młodzieży Karaimskiej BIR-BAV  

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

logo MKiDN

 

  • Program: Czasopisma: Wydanie karaimskiego rocznika naukowego pt. Almanach karaimski

 

Dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

UMWD

 

Projekt „Zakorzenianie – koncerty pieśni karaimskich, ukraińskich i łemkowskich w wykonaniu Michała Kuliczenki i Spółki”