Przejdź do treści

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

logo
 

  • Działalność podstawowa
  • Karaimskie serwisy internetowe i archiwa cyfrowe
  • Publikacja czasopism karaimskich: Awazymyz oraz Almanach karaimski
  • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
  • Rok Karaimów 2022 Międzynarodowy Zjazd Karaimów i Międzynarodowy Obóz Młodzieży Karaimskiej czytaj więcej 
  • Karaimska Mapa Muzyczna narzędziem do promocji języka i kultury karaimskiej

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

logo
 

 

  • Program: Czasopisma: Publikacja karaimskiego czasopisma Awazymyz
  • Program: Czasopisma: Wydanie karaimskiego rocznika naukowego pt. Almanach karaimski

 

Współfinansowany ze środków finansowych Gminy Wrocław

  • Skwer Karaimski na Sępolnie