Przejdź do treści

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

  • Działalność podstawowa
  • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
  • Karaimskie serwisy internetowe i archiwa cyfrowe
  • Publikacja czasopism karaimskich: Awazymyz oraz Almanach karaimski
  • Publikacja kalendarza karaimskiego na rok 2019
  • Karaimska kapsuła czasu drogą do zachowania języka i kultury karaimskiej

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

logo

 

 

 

 

 

 

 

  • Program: Czasopisma: Publikacja karaimskiego czasopisma „Awazymyz”.
  • Program: Czasopisma: Wydanie karaimskiego rocznika naukowego pt. „Almanach karaimski”.
  • Program: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą: Kwerenda i udostępnianie karaimskiego dziedzictwa narodowego jako części dziedzictwa Rzeczpospolitej na Litwie II
  • Program: Kultura ludowa i tradycyjnaKaraimska kapsuła czasu drogą do zachowania języka i kultury karaimskiej