Przejdź do treści

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

logo

 

 

 

 • Cyfrowe archiwum karaimskie
 • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
 • Działalność podstawowa
 • www.karaimi.org
 • Publikacja czasopisma „Awazymyz”
 • Publikacja piątego tomu rocznika „Almanach karaimski”
 • Publikacja kalendarza karaimskiego na rok 2017
 • Zakup instrumentu muzycznego dla Związku Karaimów Polskich
 • Digitalizacja i udostepnienie karaimskiego dziedzictwa narodowego w bazie e-jazyszłarDigitalizacja i udostepnienie karaimskiego dziedzictwa narodowego w bazie e-jazyszłar

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo

 

 

 

 

 

 

 

 • Program: Dziedzictwo kulturowe. Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych: Ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami
 • Program: Dziedzictwo kulturowePriorytet 6Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą: Kwerenda, badania, udostępnianie karaimskiego dziedzictwa narodowego jako części dziedzictwa Rzeczpospolitej na Litwie
 • Program: Promocja literatury i czytelnictwa. Priorytet 3: Czasopisma: Publikacja czasopisma „Awazymyz”.

 

logo

 

 

 

ZREALIZOWANO PRZY UDZIALE WSPARCIA FINANSOWEGO MIASTA WROCŁAW

 • Spotkanie z karaimską kulturą