Przejdź do treści

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego 
Ministra Administracji i Cyfryzacji

 • Cyfrowe archiwum karaimskie
 • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
 • Działalność podstawowa
 • www.karaimi.org
 • Publikacja czasopisma „Awazymyz”
 • Publikacja czwartego tomu rocznika „Almanach karaimski”
 • Publikacja kalendarza karaimskiego na rok 2015
 • Zakup sprzętu fotograficznego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Program: Dziedzictwo kulturowe. Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych:
  • Ratunkowe prace konserwatorskorestauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami - kontynuacja.
  • Ratunkowe prace konserwatorskorestauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami. IV
 • Program: Dziedzictwo kulturowe. Priorytet 3: Kultura ludowa i tradycyjna.
  • Karaimskie drogi. Spis podróżny III.
 • Program: Dziedzictwo kulturowe. Priorytet 3: Kultura ludowa i tradycyjna.
  • Życie w pieśni karaimskiej.
 • Program: Dziedzictwo kulturowe. Priorytet 6: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego:
  • Rozbudowa e-jazyszlar. Karaimskiej bazy literacko-bibliograficznej, części składowej Karaimskiego Archiwum Cyfrowego.

 

Dofinansowano ze środków Województwa Dolnośląskiego

dolny slask

 

 • Życie w pieśni karaimskiej.
 • Rozbudowa e-jazyszlar. Karaimskiej bazy literacko-bibliograficznej, części składowej Karaimskiego Archiwum Cyfrowego.

 

 

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Miasta Wrocław

 • Rozbudowa e-jazyszlar. Karaimskiej bazy literacko-bibliograficznej, części składowej Karaimskiego Archiwum Cyfrowego.