Przejdź do treści

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

MSWiA - logo

 • Cyfrowe archiwum karaimskie
 • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
 • Działalność podstawowa
 • www.karaimi.org
 • Publikacja czasopisma „Awazymyz”
 • Publikacja piątego tomu rocznika „Almanach karaimski”
 • Publikacja kalendarza karaimskiego na rok 2016

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN

 • Program: Dziedzictwo kulturowe. Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych:
  • Ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami. IV
    
 • Program: Dziedzictwo kulturowe. Priorytet 3: Kultura ludowa i tradycyjna.
  • Życie w pieśni karaimskiej. 
 • Program: Promocja literatury i czytelnictwa. Priorytet 3: Czasopisma
  • Publikacja czasopisma „Awazymyz”.

  NPRC malinowy