Przejdź do treści

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

  • Cyfrowe archiwum karaimskie
  • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
  • Działalność podstawowa
  • Publikacja czasopisma „Awazymyz”
  • Publikacja książki „Rozmówki polsko-litewsko-karaimskie” autorstwa Haliny Kobeckaite
  • www.karaimi.org

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  •  Karaimskie drogi. Spis podróżny.

 

 Dofinansowano ze środków Wojewody Małopolskiego

  • Wystawa w Krakowie: Karaj jołłary - karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii

 

 Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Miasta Wrocław

  •  Wrocław wielokulturowy