Przejdź do treści

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

  • Cyfrowe archiwum karaimskie
  • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
  • Działalność podstawowa
  • www.karaimi.org
  • Wydawanie czasopisma Awazymyz

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Województwa Dolnośląskiego

   

  • Karaimi w świecie dawnej fotografii