Przejdź do treści

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

  • Awazymyz
  • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
  • Działalność podstawowa
  • IV Warsztaty Letnie Kultury Karaimskiej
  • www.karaimi.org

 

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Miasta Wrocław
Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

      

  • Cyfrowe archiwum karaimskie