Przejdź do treści

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Awazymyz    
 • Cmentarz Karaimski (prace konserwatorskie)
 • Cyfrowe archiwum karaimskie
 • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
 • Działalność podstawowa
 • III Warsztaty Letnie Kultury Karaimskiej
 • www.karaimi.org
 • Zakup strojów dla Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”

 

 Finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa

 • Prace konserwatorskie przy konserwacji pomników Saduka Osipowicza Kefeli i Anonima
   

Dofinansowano ze środków Województwa Dolnośląskiego​​​​​

 • Pogłębianie wiedzy o kulturze karaimskiej poprzez uczestnictwo w warsztatach tanecznych
 • Przygotowanie oprawy muzycznej przedstawienia „Karaimskie rytmy”

 

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Miasta Wrocław

 • Publikacja ALMANACH KARAIMSKI