Przejdź do treści
Rodzaj wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na imprezę plenerową z cyklu Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. W roku 2017 ma szczególny charakter, ponieważ jest podsumowaniem dotychczasowego trwającego 12 lat cyklu imprez i wystaw poświęconych historii i kulturze mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Dedykowana jest Romom, Żydom, Łemkom, Litwinom, Tatarom, Białorusinom, Ukraińcom, Czechom, Niemcom, Rosjanom, Słowakom, Ormianom oraz Karaimom. Celem imprezy jest pokazanie odrębności, ale także podobieństw oraz wspólnego bogactwa kulturowego, powstałego na zasadzie obustronnej wymiany doświadczeń i tradycji wielu pokoleń. Imprezie towarzyszyć będzie tematyczna wystawa. Zapraszamy na stanowiska muzealne poświęcone poszczególnym mniejszościom.

W programie imprezy:

  • ROMANE CHAWE - romski zespół ze Słowacji
  • WAL-NAK taneczny zespół folklorystyczny prezentujący ludowe tańce niemieckie
  • SHALOM KLEZMER BAND żydowski zespół z repertuarem instrumentalnych utworów klezmerskich oraz pieśni śpiewanych w języku hebrajskim i polskim
  • LEMKO TOWER łemkowski zespół folkowy
  • ORLOVMUSIC duet  artystów z Ukrainy z ludowymi pieśniami ukraińskimi i rosyjskimi
  • DOSTŁAR taneczny karaimski zespół folklorystyczny
  • oraz tzw. „biały śpiew” w wykonaniu ukraińskiej solistki Ilony Mykolaishyn.

Na zakończenie, o godz. 17:00,  koncert folk-rockowego zespołu TUHAJ-BEJ.