Przejdź do treści

Polegały one na ustabilizowaniu stanu zachowania Cmentarza poprzez przeprowadzenie niezbędnej wycinki i pielęgnacji drzew oraz prac remontowo-konserwatorskich stabilizujących płyty nagrobne i poziomowanie. Drzewa oraz krzewy dziko rosnące a zagrażające ogrodzeniu Cmentarza i przechodniom zostały poddane konserwacji. Istniejący, obumierający starodrzew, który uległ rozkładowi biotycznemu w stopniu zagrażającym powaleniem, został usunięty. Ponadto, część grobów (12 szt. sprzed 1991 r.), które charakteryzował wysoki stopień destabilizacji (spękania i zapadnięcia) zostało poddanych pracom konserwatorskim. 

Foto. Adam Dubiński