Przejdź do treści
Rodzaj wydarzenia

Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Tadeusza Kowalskiego
pod red. Tadeusza Majdy
z autografów przepisała Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto 
wstępem i przypisami opatrzyli Tadeusz Majda i Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto.

Wydawnictwo Agade, Warszawa 2013
Ilość stron: 226
Oprawa: twarda
ISBN 978-83-87111-63-2

Autorem publikowanych listów jest wybitny polski orientalista Ana­niasz Zajączkowski (12 XI 1903–6 IV 1970), profesor zwyczajny Uni­wersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Turkologii i Iranistyki Instytutu Orientali­stycznego UW, dyrektor Instytutu Orientalistycznego UW, kierownik Zakładu Orientalistyki PAN, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, piastujący liczne funkcje organizacyjne i naukowe, członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, po­siadający tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Humboldta w Berli­nie, Uniwersytetu im. Dżawachiszwili w Tbilisi i Uniwersytetu w Man­chesterze. Prof. Ananiasz Zajączkowski jest autorem ponad 300 książek i artykułów z dziedziny turkologii, iranistyki i arabistyki oraz prac obej­mujących różne aspekty studiów orientalistycznych. Specjalne miejsce w badaniach Profesora zajmują prace poświęcone językowi i literaturze Karaimów.

Adresatem listów jest Tadeusz Kowalski, wybitny orientalista, profe­sor Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z twórców polskiej orientalisty­ki po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., kierownik pierwszego ośrod­ka studiów turkologicznych w Polsce, nauczyciel akademicki Ananiasza Zajączkowskiego i jego przyjaciel w czasach późniejszych. Profesor T. Kowalski kierował Katedrą Filologii Orientalnej UJ od 1919 r., z prze­rwą w okresie II wojny światowej, do śmierci w 1948 r. Brał czynny udział w organizacji życia naukowego w Polsce, był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, od 1939 r. sprawował funkcję sekretarza gene­ralnego PAU, piastował także godność członka zarządu, wiceprezesa od 1945 i prezesa od 1947 r., Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.

Ze wstępu prof. Tadeusza Majdy

Tu można kupić