Przejdź do treści
Rodzaj wydarzenia

Karaimi i polska orientalistyka 1925 
Nowoczesne badania nad Karaimami i ich językiem należącym do grupy języków tureckich zapoczątkował w Polsce prof. Tadeusz Kowalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który
w roku 1925 odbył „wycieczkę naukową“ do Trok i Wilna. Jego uczeń, trocki Karaim, prof. Ananiasz Zajączkowski był jednym z założycieli Instytutu Orientalistycznego
na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 30. redagował „ Myśl Karaimską“, czasopismo o charakterze popularnonaukowym, przekształcone po II wojnie światowej w ukazujący
się po dziś dzień „ Przegląd Orientalistyczny“. 
• Profesor Kowalski (pierwszy z prawej) z grupą Karaimów halickich, 1926 r.
• Winieta ukazującej się od roku 1924 „ Myśli Karaimskiej“.
• Legitymacja służbowa Ananiasza Zajączkowskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, 1936 r.

Tagi