Przejdź do treści
Rodzaj wydarzenia

W służbie Ojczyźnie. 1939

W obliczu narastającego zagrożenia ze strony hitlerowskich Niemiec Karaimi, podobnie jak całe społeczeństwo polskie, włączyli się w akcję zbierania środków na dozbrojenie Wojska Polskiego. „ Nakazem chwili jest, ażeby my, Karaimi polscy, zadokumentowali nasze uczucia miłości do ziemi ojczystej i wdzięczności do Państwa, które o nas się troszczy, czynem zbiorowym, skierowanym ku powszechnemu obecnie nurtowi wzmocnienia obronności“ – tymi słowami Aleksander Mardkowicz, karaimski działacz z Łucka, wzywał rodaków do dobrowolnego opodatkowania się. Liczącej niespełna 60 osób gminie łuckiej udało się zebrać w ten sposób 1000 zł, które wpłacono na Fundusz Obrony Narodowej (FON). 

 

  • W chwili największej próby do walki stanęli również Karaimi. W szeregach Wojska Polskiego służyli podoficerowie Adolf Ickowicz (z lewej) w 2 Pułku Strzelców Podhalańskich i Daniel Gołub w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich (pośrodku). Niektórym przyszło złożyć najwyższą ofiarę. Włodzimierz Poziemski (z prawej), porucznik tegoż 19 Pułku Ułanów Wołyńskich zaginął bez wieści we wrześniu 1939 r.
  • Jan Pilecki, pracownik Polskiego Radia. Podczas oblężenia Warszawy zajmował się obsługą techniczną emisji przemówień prezydenta Stefana Starzyńskiego, a po upadku miasta włączył się w działalność konspiracyjną. Aresztowany przez Gestapo, stał się jednym z pierwszych – z numerem obozowym 808 – więźniów Oświęcimia (fot. u góry, pierwszy z prawej).
Tagi