Przejdź do treści

Chłopiec z Leśnik

Nagranie wersji audio zrealizowano na zlecenie Fundacji Karaimskie Dziedzictwo dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa rok 2016.

 ISBN 978-83-938423-4-6

Wersję książkową wydano nakładem Karaimskiej Oficyny Wydawniczej Bitik, rok 2009. 

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie tego nośnika do wykonań publicznych i nagrań RTV bez zezwolenia zabronione.

© + 2016 by Fundacja Karaimskie Dziedzictwo & Karaimska Oficyna Wydawnicza Bitik. 

Szymon Pilecki, 1941

Prof. dr hab. Szymon Pilecki urodzony w Trokach 16 lipca 1925 roku. Inżynier, pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej, konstruktor, ekspert z zakresu techniki lotniczej i kosmicznej.

Dziennik. Stos luźnych, ponumerowanych kartek o zniszczonych, zagiętych rogach. Minęło ponad siedemdziesiąt lat od pierwszego wpisu dokonanego ręką młodego karaimskiego chłopca. Jest rok 1939. Chłopiec ma zaledwie czternaście lat.

Dziennik jest kopalnią wiedzy o życiu codziennym na Wileńszczyźnie w trudnych wojennych latach, opisywanym z punktu widzenia romantycznego i wrażliwego młodzieńca-humanisty, który później miał stać się… naukowcem w zakresie nauk ścisłych, autorem m.in. Encyklopedii Lotnictwa i Kosmonautyki.

Dziennik ukazuje w szerszym kontekście stosunek międzywojennego pokolenia młodzieży karaimskiej do Polski i polskości.

Członek społeczności karaimskiej nie przestaje być żarliwym polskim patriotą.