Przejdź do treści

Karaimski Zespół Folklorystyczny 
«DOSTŁAR» (Przyjaciele) z Warszawy działa już od kilkunastu lat, kultywując tradycje folkloru karaimskiego, tańcem, śpiewem oraz ruchem scenicznym prezentując kulturę i język przodków.

 

  • Centrum Badań Kitabistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego
  • Wydział Neofilologii, Instytut Orientalistyki, Zakład Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

Prezydent Andrzej Duda zaprosił na spotkanie noworoczne z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce.