Przejdź do treści

Karaimski Zespół Folklorystyczny 
«DOSTŁAR» (Przyjaciele) z Warszawy działa już od kilkunastu lat, kultywując tradycje folkloru karaimskiego, tańcem, śpiewem oraz ruchem scenicznym prezentując kulturę i język przodków.

 

Uczestnicy finansowanego przez Europejską Radę Badań Naukowych (ERC) projektu „(Re)konstrukcja Biblii. Nowe podejście do niepublikowanych rękopiśmiennych przekładów Biblii jako źródeł do wczesnej historii języka karaimskiego” spotkali się na pierwszym dorocznym spotkaniu,którego celem było omówienie szczegółowych zasad i harmonogramu prac. W spotkaniu wzięli udział: kierownik projektu, dr Michał Németh z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr László Károlyi z Uniwersytetu w Uppsali oraz dr Dorota Cegiołka, dr Zsuzsanna Johan (Olach) i dr Anna Sulimowicz-Keruth.

Prezentacja książki Kariny Firkavičiūtė Życie w pieśni karaimskiej w Wilnie. Prezentacji książki wydanej w roku 2016 przez Karaimską Oficynę Bitik towarzyszyły opowieści muzykologów: prof. dr. Jonasa Bruverisa, Varsy Liutkutė-Zakarienė, autorki Kariny Firkavičiūtė oraz koncert w wykonaniu Moniki Kučinskiej (sopran)i pianistki Vaidy Balčiūnienė

V Ogólnopolskia Konferencja Orientalistyczna „Tradycja i nowoczesność w Azji i Afryce: współistnienie czy konflikt?” organizowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Czynny udział w konferencji wzięła Anna Sulimowicz-Keruth. Wśród sponsorów była Fundacja Karimskie Dziedzictwo.

Ukazało się długo oczekiwane tłumaczenie na językangielski karaimskiego tłumaczenia krymskokaraimskiego Starego Testamentu. The Crimean Karaim Bible. Vol. 1: Criticaledition of the Pentateuch, Five Scrolls, Psalms, Proverbs, Job, Daniel, Ezraand Nehemiah.Vol. 2: Translation. Autorami pracy jest zespół: prof. dr hab. Henryk Jankowski, Gulayhan Aqtay, Dorota Cegiołka, Tülay Çulha, Michał Németh.

Prezentacja tomu poezji zebranych І нам весна всміх-неться Zachariasza Izaaka Abrahamowicza wydanegow Haliczu w roku 2018 z okazji 140. rocznicy urodzinpoety przez Muzeum Karaimskiej Historii i Kultury.Pracowali przy tomie Nadija Wasylczuk, Anna Sulimowicz-Keruth, Mariusz Pawelec, pod redakcją Vladimira Diduka.

W IV edycji Nocy Świątyń zorganizowanej w ramach Europejskiego Dnia Przeciw Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój warszawiacy mogli poznać świątynie różnych wyznań. O karaimskich kienesach opowiadali Adam J. Dubiński i Anna Sulimowicz, a spotkanie w Wolskim Centrum Kultury uświetnił występ Dostłar