Przejdź do treści

Karaimski Zespół Folklorystyczny 
«DOSTŁAR» (Przyjaciele) z Warszawy działa już od kilkunastu lat, kultywując tradycje folkloru karaimskiego, tańcem, śpiewem oraz ruchem scenicznym prezentując kulturę i język przodków.

 

Festiwal Kultur Narodowych „Wiara. Nadzieja. Miłość”. W uroczystościach udział wziął zespół Birlik oraz korespondent specjalny „Awazymyz” – Tatiana Maszkiewicz.

W ramach festiwalu „Nasza Wspólna Niepodległa” zaprezentowano wystawę „Karaimi w Niepodległej”, działalność wydawniczą oficyny Bitik oraz upamiętniono postać Emila Kobeckiego, Karaima, jednego z tych, którzy odbudowywali struktury bankowe i organy kontroli państwa polskiego na początku lat 20. XX w.

Dni Łucka i festiwal „Noc w Łuckim Zamku”, imprezy poświęcone rocznicy zjazdu europejskich monarchów na zamku księcia Lubarta w roku 1429. W uroczystościach udział wziął zespół Birlik.

30-lecie powołania Karaimskiego Związku „Kardaszłar” w Eupatorii, 20-lecie odbudowy małej kienesy i 20-lecie założenia Karaimskiego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Fidan”. W uroczystościach udział wziął zespół Dostłar.

XXI Letnia Akademia Wiedzy O Tatarach Polskich: Tatarskie biografie, poruszająca tematykę wpływu indywidualnych losów na budowanie i podtrzymywanie tożsamości grupy. Czynny udział w konferencji wzięła Mariola Abkowicz.

Sofii Gelewne Jałpaczik nadano tytuł honorowego obywatela Melitopola. Położyła ona wielkie zasługi nie tylko dla miasta, ale też dla społeczności karaimskiej, jest wybitnym pedagogiem z 40-letnim stażem, autorką kilkudziesięciu książek. Nauczała matematyki w oparciu o własną metodę, uczestniczy też aktywnie w działalności karaimskiego towarzystwa „Dżamaat”

Spotkanie Marioli i Anny Abkowicz reprezentujących społeczność karaimską z przedstawicielami Komitetu Doradczego Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych w celu omówienia sytuacji społeczności karaimskiej w związku z IV Raportem dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych.