Przejdź do treści
Miejsce wystawy
Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
Data
-

Wystawa „Karaj Jołłary – Karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii” 25 listopada 2016 r. zawitała do Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, gdzie gościła przez następne dwa miesiące. Wernisażowi towarzyszył występ Michała Kuliczenki, który zaprezentował wybór piosenek karaimskich. Występ ten odbył się w ramach projektu „Życie w pieśni karaimskiej”, realizowanego przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wystawa i występ spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem zgromadzonych widzów i stały się okazją do snucia opowieści nie tylko o języku, historii i kulturze, lecz również o tradycjach karaimskich i towarzyszących im przez wieki pieśniach i piosenkach. Zachowane w pamięci najstarszego pokolenia melodie i zapisane w rękopisach słowa otrzymały szansę na nowe życie w nowych wykonaniach.