Przejdź do treści
Miejsce wystawy
Dům národnostních menšin, Praha
Data
Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na vernisáž výstavy
Karaj jołłary – Karaimské cesty. Karaimové na dávných fotografiích
a zároveň na
Karaimský podvečer
3. května 2013 v 16.00 hod.
Dům národnostních menšin – Praha, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2

Karaimský podvečer v Praze

 
16:00–16:10: Slavnostní zahájení.

16:10–16:45: Karaimská sídla – přednáška Anny Sulimowicz (turkoložka a karaimoložka, Uniwersytet Warszawski). Obvykle je s Karaimy spojováno město Troki (lit. Trakai) v Litvě. Je však nutno pamatovat, že karaimská společnost existovala také v dalších místech (Luck, Halicz, Lvov, Kukizów).

16:45–17:20: Karaimský společenský život – o poválečné emigraci a současné společensko-kulturní činnosti v Polsku a v Litvě. Přednáší Mariola Abkowicz (knihovnice a karaimoložka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza v Poznani).

17:20−17:40: Přestávka.

17:40–18:15: Mluvím karaimsky (Mień karajcze sioźliejm) – o karaimském jazyce. Přednáší Dr. Michał Németh (turkolog a hungarista, Uniwersytet Jagielloński v Krakově). Karaimský jazyk byl řadu století izolován od jiných příbuzných turkických jazyků, a zachoval si tedy mnoho zajímavých archaických rysů. Ve dvacátém století se ocitl na pokraji zániku.

18:15–18:30: Karaimské cesty ke Kaleidoskopu Kultur ve Vratislavi přiblíží Dorota Kozak-Rybska (pracovnice Centra Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu).

18:30–18:50: Dotazy a diskuse.