Wydarzenia

Awazymyz

 • Losy Karaimów halickich w Polsce po 1945 r.

  Przepisy repatriacyjne umożliwiały swobodny wyjazd Karaimów z Ukraińskiej SRR do Polski. Stosunkowo niewielu jednak haliczan się na to zdecydowało. Ci, który wyjechali, osiedlali się głównie na Wybrzeżu i w Warszawie.readmore copy

 • Czy Karaimi mieszkali niegdyś w Dawidowie?

  Żydowski historyk Majer Bałaban, powołując się na rzekomą miejscową tradycję, pisał o istnieniu tu gminy karaimskiej złożonej z przesiedleńców ze Lwowa. Za nim powtarzali to inni. Czy to twierdzenie znajduje jednak oparcie w źródłach?readmore copy

 • Zobaczyć Bucharę i Samarkandę

  Mozaikowe meczety i chan-atłasy jak skrzydła motyla, czyli przygody Karaimki w Uzbekistanie.readmore copy

 • Fotograficznych zagadek ciąg dalszy

  Wspólnymi siłami udało się ustalić, kogo przedstwiają dawne zdjęcia.readmore copy

 • Aurelia KamilaTraczyk (Jutkiewicz)

  Nasza Milusia… Tak Milę nazywaliśmy my, warszawiacy, dla odróżnienia Jej od imienniczek mieszkających wówczas poza Warszawą. Spośród różnych określeń, takich jak Waligórówna, Grażyny siostra, Beatki mama, ten właśnie przydomek, Nasza Milusia, niesie w sobie to ciepło, jakim emanowała ona sama.readmore copy

Media