Karta z kalendarza

Karaimi w Niepodległej 1918-1939 - czerwiec

Karaimi i polska orientalistyka 1925 
Nowoczesne badania nad Karaimami i ich językiem należącym do grupy języków tureckich zapoczątkował w Polsce prof. Tadeusz Kowalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który
w roku 1925 odbył „wycieczkę naukową“ do Trok i Wilna. Jego uczeń, trocki Karaim, prof. Ananiasz Zajączkowski był jednym z założycieli Instytutu Orientalistycznego
na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 30. redagował „ Myśl Karaimską“, czasopismo o charakterze popularnonaukowym, przekształcone po II wojnie światowej w ukazujący