Karta z kalendarza

Karaimi w Niepodległej 1918-1939 - luty

Rozkwit życia kulturalnego. 1931


Okres międzywojenny był czasem rozkwitu życia społecznego i kulturalnego Karaimów. W gminach działały organizacje, które za cel stawiały sobie kształtowanie karaimskiej tożsamości narodowej i krzewienie rodzimego języka.  
W Haliczu w 1932 r. z inicjatywy Sabiny Nowachowiczowej utworzono pierwszą kulturalno-oświatową organizację kobiecą, Koło Pań Karaimskich. W tym samym roku w Wilnie powstało Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej, organizujące różnego rodzaju imprezy kulturalne. 

Karaimi w Niepodległej 1918-1939 - styczeń

Budowa Muzeum karaimskiego w Trokach. 1938

Hachan Hadży Seraja Szapszał był nie tylko karaimskim duchownym, lecz także zapalonym kolekcjonerem materialnych świadectw przeszłości i obiektów kultury Karaimów. Jeszcze jako student zaproponował ówczesnemu
hachanowi taurydzkiemu Pampułowowi zorganizowanie karaimskiego muzeum i rozpoczął zbieranie eksponatów.

Karaimi w Niepodległej 1918-1939 - grudzień

Uchwalenie ustawy o stosunku Państwa Polskiego do Karaimskiego Związku Religijnego. 1936

Karaimi w Niepodległej 1918-1939 - sierpień

Hadży Seraja Szapszał duchowym zwierzchnikiem Karaimów. 1927

Od śmierci w 1911 r. Romualda Kobeckiego stanowisko hachana, zwierzchnika duchowego Karaimów, pozostawało nieobsadzone. Dopiero w 1927 r., po przyjęciu tymczasowych przepisów regulujących status wyznania karaimskiego w odrodzonej Rzeczpospolitej można było przeprowadzić wybory. W ich wyniku przywódcą wyznawców religii karaimskiej w Polsce został Hadży Seraja Szapszał, Karaim krymski, przebywający na emigracji w Turcji były hachan taurydzki, z wykształcenia orientalista.

Karaimi w Niepodległej 1918-1939 - maj

Karaimskie domy modlitwy pozbawione opieki, gdy większość ludności została zmuszona się ewakuować, mocno ucierpiały w czasie wojny. Dzięki wsparciu Państwa Polskiego
i ofiarności samych Karaimów dokończono rozpoczętą w 1911 r. budowę kienesy w Wilnie. Jej uroczysta konsekracja odbyła się we wrześniu 1923 r. Państwowe zasiłki umożliwiły także renowację zabytkowych kienes,
dziś już nieistniejących, w Łucku i Haliczu. 
• Uroczysta procesja przy nowo wybudowanej kienesie w Wilnie, 9 września 1923 r.