Projekty

2021

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

  • Działalność podstawowa
  • Karaimskie serwisy internetowe i archiwa cyfrowe
  • Publikacja czasopism karaimskich: Awazymyz oraz Almanach karaimski

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

2020

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji