legendy

Obrazek użytkownika admin

Чудесный конь князя Витовта – караимское предание

Сценарий и постановка Мартына Маевска. Озвучил Иля Змеев. Графический дизайн, анимация и монтаж Марцин Козлински. Музыка Матеуш Высоцки. Текст фильма подготовлен на основе оригинала ... на русском языке. Перевод на польский - Е. Тулисов. Перевод на русский яз. Татьяна Машкевич. Консультанты Мариоля Абкович и Анна Сулимович.

Вроцлав, Битик: 2015

Чудесный конь князя Витовта
Date: 
sob., 12/12/2015 - 00:00
Obrazek użytkownika admin

Wonderful horse of Duke Vytautas - karaims legend

Screenplay and directing: Martyna Majewska. Text of the legend based on Jerzy Tulisow's translation from russian. Narrared by Tran Ngoc Thanh Mai. Graphic design, animation and editing: Marcin Koźliński. Music: Mateusz Wysocki. Translation: Kobi Weitzner. Consultations: Mariola Abkowicz i Anna Sulimowicz.

Wrocław, Bitik: 2015

Wonderful horse of Duke Vitautas
Date: 
sob., 12/12/2015 - 00:00
Obrazek użytkownika admin

Vatat Bijniń tamaša aty – karaj učur-jomahy

Scenarij hiem režiser tiuziuviu: Martyna Majewska. Učur-jomachnyn jazyšy Ježy Tulisovnyn orus til`diań kiočiurmiaginia kioria anychlahan. Ochujt: Aleksandra Gołaszewska. Čyzhyčly tiuziuviu projekty, animacija hiem montažy: Marcin Koźliński. Čalmahy: Mateusz Wysocki. Karaj tilgia kiočiurgiań: Romualdas Čaprockis. Korektor: Halina Kobeckaitė. Baš kieniašliari Mariola Abkowicz i Anna Sulimowicz.

Wrocław, Bitik: 2015

Vatat Bijniń tamaša aty
Date: 
sob., 12/12/2015 - 00:00
Obrazek użytkownika admin

Cudowny koń księcia Witolda - legenda karaimska.

Scenariusz i reżyseria: Martyna Majewska. Tekst legendy opracowany na podstawie opowieści Abrahama Szyszmana tłumaczenia w języku rosyjskim Jerzego Tulisowa. Czyta: Marek Robaczewski. Projekt graficzny, animacja i montaż: Marcin Koźliński. Muzyka: Mateusz Wysocki.

Troki, Bitik:2015

Cudowny koń księcia Witolda
Date: 
sob., 12/12/2015 - 00:00