Karaimska mapa muzyczna

Krym

Najstarsze osiedla karaimskie do dnia dzisiejszego istnieją na Krymie. Twierdza Dżuft Kale i cmentarz Bałta Tijmez (Dolina Jozefata) przyciągają turystów.

Litwa

Dla Karaimów polsko-litewskich Troki są od końca XV w nieustająco centrum karaimskiego świata. 

Polska

W drugiej połowie XIX w. kupcy tytoniowi z Krymu zaczęli osiedlać się w Warszawie. Po 1945 na skutek powojennych migracji pojawiły się nowe ośrodki w Trójmieście, Opolu i Wrocławiu.