Karaimska mapa muzyczna

Troch szacharda

Bardzo popularna wśród Karaimów polsko-litewskich piosenka świecka, a właściwie ballada miłosna, którą ze względu na treść powinien wykonywać mężczyzna. Cechy muzyczne sprawiają, że Troch šaharda zajmuje szczególne miejsce wśród pieśni z karaimskiego dziedzictwa muzycznego. Melodia tej piosenki prawdopodobnie pochodzi z Krymu, analogiczna jest znana bowiem również z repertuaru krymskich Karaimów. Dzięki ułożonemu do niej nowemu tekstowi, zdobyła popularność wśród Karaimów z Litwy i Polski.

Jukła uwłum

Powszechnie znana i często śpiewana kołysanka – we współczesnym karaimskim repertuarze muzycznym traktowana jak piosenka ludowa. Melodia kołysanki ma dosyć szerokie ambitus, co nie jest typową cechą repertuaru folklorystycznego. Słowa stanowi zmodyfikowany wiersz Szymona Kobeckiego, opublikowany pierwotnie w tomiku Irlar wydanym w Kijowie w 1904 r.

Rostów nad Donem

Rostów nad Donem położony w południowo-zachodniej części Rosji , w pobliżu ujścia Donu do Morza Azowskiego. To tu po zakończeniu I Wojny Światowej odiadł Mosiej Pilecki, gdzie mieszkał do swojej śmierci w 1938 roku.

Moskwa

Karaimi w Moskwie pojawili się po raz pierwszy w XVI wieku, byli oni posłani przez chanów tatarskich z poseltwami do carów w 1501 i 1590 roku. Podobne poselstwa miały miejsce również w XVII wieku. Po przejęciu Krymu przez Rosję w 1783 krymscy Karaimi dość szybko uzyskali prawa obywateli imperium, co stanowiło nowy rozdział w ich kontaktach z Imperium, a co za tym idzie z jego stolicą - Moskwą.

Josefov

W Josefstadt (Josefov) odbywał służbę wojskową Zachariasz Abrahamowicz w szeregach cesarsko-królewskiej armii monarchii Austro-Węgier. Była to nazwa austriackiej fortecy i garnizonu wojskowego w północno-wschodnich Czechach. Dziś jest częścią miasta Jaromierz. Służba wojskowa przeszkodziła poecie w tworzeniu. Zachariasz Abrahamowicz ostatni swój wiersz „На чужині” napisał przebywając w wojsku. Ze służby wojskowej powrócił chory na gruźlicę.

Czechy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Rosja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.