Cmentarz Karaimski w Warszawie

W październiku zakończono prace na Cmentarzu Karaimskim w Warszawie.

Polegały one na ustabilizowaniu stanu zachowania Cmentarza poprzez przeprowadzenie niezbędnej wycinki i pielęgnacji drzew oraz prac remontowo-konserwatorskich stabilizujących płyty nagrobne i poziomowanie. Drzewa oraz krzewy dziko rosnące a zagrażające ogrodzeniu Cmentarza i przechodniom zostały poddane konserwacji. Istniejący, obumierający starodrzew, który uległ rozkładowi biotycznemu w stopniu zagrażającym powaleniem, został usunięty. Ponadto, część grobów (12 szt.

Karaimi i ich cmentarz w Warszawie

O Karaimach - ich obiektach, wydarzeniach i ludziach opowie 16.10.2012 r. o godz. 18:00 w Muzeum Woli Adam Dubiński. Zapraszamy!

Cmentarz karaimski w Warszawie

Cmentarz Karaimski w Warszawie powstał w roku 1890 na terenie nabytym przez Karaimów – kupców tytoniowych przybyłych z Krymu do Warszawy. Jest to jedyna karaimska nekropolia w Polsce nieprzerwanie czynna od początków jego lokacji do dnia dzisiejszego. Na skutek dużych zniszczeń wojennych na cmentarzu tym ocalały jedynie nieliczne nagrobki z przełomu XIX i XX w. Cmentarz jest jedynym architektonicznym zabytkiem karaimskim na terenach Polski, jest ważnym elementem religii, kultury i historii Karaimów.