Cmentarz Karaimski w Haliczu

Cmentarz w Haliczu

Cmentarz znajduje się na przedmieściach miasta, za rzeką Łukwią, we wsi Załukiew, na prawym, urwistym brzegu Dniestru. Pierwotną wielkość cmentarza trudno oszacować, ponieważ północna jego część obsunęła się w wody Dniestru. Wiele nagrobków zostało zniszczonych w trakcie działań wojennych. Obecnie na cmentarzu znajduje się 219 mogił z nagrobkami i 3 wymagające renowacji. Najstarszy nagrobek pochodzi z XVII wieku. Cmentarz do dziś funkcjonuje jako czynny. 

Cmentarz karaimski w Haliczu
Bibliografia: 

Jurchenko I (i in.). 2000. Karaims'kje kladovišče bilja Galiča: katalog nadmogil'nix pam'jatnikiv. L'viv.

M. Sas, Halicz w: Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod red. M. Jakubowskiego, M. Sasa i F. Walczyny, Warszawa 2016, s. 62.

Kienesy w Eupatorii

Przed rewolucją 1917 roku w Eupatorii w kompleksie świątynnym mieściła się rezydencja przywódcy świeckiego i duchownego - hachama.