Awazymyz

Awazymyz 2017, 1 (54)

Ukazał się kolejny zeszyt czasopisma Awazymyz

Kienesy w Eupatorii

Przed rewolucją 1917 roku w Eupatorii w kompleksie świątynnym mieściła się rezydencja przywódcy świeckiego i duchownego - hachama.