2022

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

  • Działalność podstawowa
  • Karaimskie serwisy internetowe i archiwa cyfrowe
  • Publikacja czasopism karaimskich: Awazymyz oraz Almanach karaimski
  • Działalność Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”
  • Rok Karaimów 2022 Międzynarodowy Zjazd Karaimów i Międzynarodowy Obóz Młodzieży Karaimskiej czytaj więcej 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

MKiDN

 

 

 

 

 

  • Program: Czasopisma: Publikacja karaimskiego czasopisma Awazymyz

 

Tag: