2014/2015 - kwiecień

Tradycyjnie, zgodnie z karaimskim cyklem rocznym rozpoczynamy od kwietnia, czyli karaimskich miesięcy:  artarych-aj i kurał-aj. Od 15 do 21 obchodzimy święto Chydży tymbyłłarnyn

 

Na karcie:

Orta Kapu - środkowa Brama w Kale, pocztówka, początek XX w.

Szamdan - lichtarz ofiarowany kienesie w Kyrk Jer (Kale) przez Ezrę syna Mojżesza, XVII w.