Karaimi w Niepodległej 1918-1939 - listopad

Młodzież karaimska. Wychowani w duchu patriotycznym. 1933

Silne więzy łączyły Karaimów z kulturą polską. To przekład Psalmu 91 autorstwa Jana Kochanowskiego Kto się
w opiekę poda Panu swemu, a nie oryginał hebrajski, stał się podstawą XVIII-wiecznej wersji karaimskiej Kim symarłansa Szełomo syn Aharona z Poswola. Na język karaimski przełożone zostały polskie pieśni patriotyczne, takie jak Boże coś Polskę, Z dymem pożarów czy Rota. W okresie międzywojennym na łamach karaimskich czasopism publikowano przekłady poezji Mickiewicza autorstwa Szymona Firkowicza, Aleksandra Mardkowicza, Ananiasza Zajączkowskiego. 
Karaimska młodzież uczestniczyła w obchodach świąt państwowych i rocznic ważnych wydarzeń w dziejach Polski. Nie bez wpływu na patriotyczną postawę młodych Karaimów pozostawał fakt, iż wielu z nich uczyło się w prestiżowych szkołach średnich, wychowujących w duch patriotyczno-obywatelskim, takich jak gimnazja: męskie
Zygmunta Augusta i żeńskie E. Orzeszkowej w Wilnie, J. Piłsudskiego i S. Staszica w Stanisławowie.

• W paradzie urządzonej 17 września 1933 r. w Stanisławowie z okazji 250-rocznicy odsieczy wiedeńskiej wzięli udział przedstawiciele Koła Młodzieży Karaimskiej z Halicza.
• Wileńskie Karaimki, Tamara Szyszman i Nina Szpakowska w strojach narodowych.
• Karaimska młodzież z Trok podczas patriotycznej akademii w domu gminnym z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, 1938 r.

Od czwartek, 1 Listopad, 2018 - 12:15 do piątek, 30 Listopad, 2018 - 14:00