Karaimi w Niepodległej 1918-1939 - sierpień

Hadży Seraja Szapszał duchowym zwierzchnikiem Karaimów. 1927

Od śmierci w 1911 r. Romualda Kobeckiego stanowisko hachana, zwierzchnika duchowego Karaimów, pozostawało nieobsadzone. Dopiero w 1927 r., po przyjęciu tymczasowych przepisów regulujących status wyznania karaimskiego w odrodzonej Rzeczpospolitej można było przeprowadzić wybory. W ich wyniku przywódcą wyznawców religii karaimskiej w Polsce został Hadży Seraja Szapszał, Karaim krymski, przebywający na emigracji w Turcji były hachan taurydzki, z wykształcenia orientalista.


• Ingres nowo wybranego hachana odbył się 11 września 1928 r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele czterech gmin karaimskich, które po I wojnie światowej znalazły się w obrębie granic odrodzonej Rzeczpospolitej: Trok, Wilna, Łucka i Halicza oraz przedstawiciele władz państwowych z Warszawy i Wilna.
• Portret Hadży Seraji Szapszała z widoczną gwiazdą orderu Polonia Restituta, którym został odznaczony w 1936 r.
• Odcisk urzędowej pieczęci hachana karaimskiego – jako jedyny zwierzchnik mniejszości wyznaniowej miał prawo posiadać w niej godło Rzeczpospolitej. 

Od czwartek, 2 Sierpień, 2018 - 12:15 do piątek, 31 Sierpień, 2018 - 14:00